Egenföretagare som sagt sig även ha tid med fotboll igen. Spelat i såväl Delsbo, Bjuråker, ABK som Hög. Har en storlek som kan vara till sin fördel och ett hårt skott. Styrelseledamot i Vismarå som var delaktig i bildandet av BK Vismarå.